About me

Nama              : Nur Ilanah Abdullah                 
Tarikh Lahir    : 19 November 1987
Asal                 : Pasir Puteh, Kelantan
Nama Suami    : Zaid Mohd Nor
Anak               : Ulfah 'Aaliyah Bt. Zaid (2 April 2011)
Pekerjaan        : Dietitian
Pendidikan      : Ijazah Sarjana Muda Dietetik (kepujian)               
                          UKM Kuala Lumpur (2006-2010)
                          Sijil Matrikulasi Bidang Sains Hayat, Kolej  
                          Matrikulasi Tangkak Johor, (2005)
                        Maktab Rendah Sains Mara Tun Ghaffar Baba, 
                         Melaka (2003-2004)
                        Maktab Rendah Sains Mara Pasir Tumboh,  
                        Kelantan (2000-2002)
                        Sekolah Rendah Kebangsaan Bukit Jawa 1 
                       (1994-1999)

Email                : nurilanah@gmail.com
website             : http://tanyadietitian.blogspot.com
Facebook          : Nur Ilanah Abdullah
Facebook Page : Tanya Dietitian